• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на водовземно съоръжение ПИ 62788.501.655, с. Рогачево, "Патлейна" ООД"

Прикачени файлове: