ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката: "Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на територията на град Балчик и услуги, чрез физическа охрана и сигнално - охранителни системи на недвижими имоти собственост на Общината, обособени по позиции", както следва:

      - позиция №1, гр.Балчик, КПП 1 алея „Дамба"/бариера „Бяла къща"/

      - позиция №2, гр.Балчик, КПП 2 алея "Дамба"/комплекс"Тихия кът"/

      - позиция №3, недвижимо имущество охранявано, чрез сигнално - охранителна техника - 16 обекта

      - позиция №4, недвижимо имущество охранявано, чрез сигнално - охранителна техника - 17 обекта

 

Краен срок за получаване на оферти: 23.06.2014 г.

Лице за приемане на офертите: Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Настоящата покана е публикувана под номер 9030559 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК