• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката: Доставка и монтаж на оборудване за Домашен социален патронаж  - гр. Балчик

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 17.06.2014  г.

Лице за приемане на офертите: Красимира Костова

Настоящата покана е публикувана под номер 9030291 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК