• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Директор: Русанка Йорданова

с. Оброчище 9630

ул. "Лозарска" № 18

тел.: 0579/6 31 50

факс: 0579/6 31 50

e-mail: parviuni@abv.bg


Детската градина е една от най-големите в общината, с пет групи и 120 деца. За обучението, възпитанието и отглеждането на децата се грижат 12 учители и 11 души помощно-обслужващ персонал. Сградата е с физкултурен салон, обособена е зала за тържества. Монтирани са сенници за игра на децата, парково осветление.