• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Директор: Виктория Якова

гр. Балчик 9600

ул. "Дионисополис" № 4

тел. : 0579/7 30 62; 0895/554063

e-mail: cdg_zdravec1@abv.bg

Детската градина се намира в централната част на града, има 4 групи  с капацитет 100 деца от 2 до 6 години. Висококвалифицирани педагози се грижат с любов за децата, откриват и развиват потенциала им от интелектуални качества и заложби. ДГ № 1 "Здравец" изгражда свой облик, предлагайки ефективни и конкурентни образователни услуги, насочени към реализация на съвременната детска личност. ДГ предлага допълнителни дейности: 1. Модерни танци; 2. Народни танци; 3. Английски език; 4. Специалист логопед - диагностика и терапия на комуникативни нарушения.