• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката: ,, Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Балчик"

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 22.05.2014 г.

Лице за приемане на офертите: Красимира Костова

Настоящата покана е публикувана под номер 9029347 на сайта на АОП.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP)