• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Директор: Иванка Бързакова

гр. Балчик 9600

ул. "Арда" № 22

тел.: 0579 72138; 089 5554216

e-mail: znamenamirabalchik@abv.bg

http://ww.odz2balchik.hit.bg/tvorchestvo.html


През 1940 г. се открива забавачница в кв. "Левски" - помещаваща се в съществуваща и до днес сграда на ул."Червеноармейска". Петранка Тодорова Гецова е първата учителка.
През 1996 г. ЦДГ №2 "Знаме на мира" се преобразува в ОДЗ № 2 "Знаме на мира", като се присъединяват три яслени групи от сградата на детски ясли - кв. "Балик". На 15 май 2009 г. филиал Детски ясли по предложение на Общината и Кмета на гр. Балчик е именуван - ЦДГ "Братя Мормареви".
В момента капацитетът на заведението е:
8 групи детска градина - по 22 деца
1 група ясла - 16 деца


ДГ № 2 е единството за сега детско заведение, което е газифицирано. Състоянието на сградния фонд е много добро.