• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Детска градина “Радост”, с. Стражица

Директор: Валентина Желева
с. Стражица 9615
ул. „Четвърта" №5
тел. 0886 333 167
Детска градина “Звездица”, с. Соколово

Директор: Десислава Колева
с. Соколово 9640
ул. „Кирил и Методий" №54
тел. 0579 6 93 64
GSM: 0889 763 367
e-mail:cdgsokolovo@mail.bg
Детска градина “Мир”, с. Сенокос

Директор: Марияна Караиванова
с. Сенокос 9634
ул."9 - ти септември" №38
тел.: 0572 7 24 35
e-mail:b4dgsenokos@gmail.comДетска градина с. Ляхово

Директор: Татяна Димитрова
с. Ляхово 9617
GSM: 0898 608 702
e-mail:b4dglqhovo@gmail.comДетска градина "Веселите делфинчета", с. Кранево

Директор: Дарина Пенева
Адрес: с. Кранево 9649
Ул."Черно море" № 7Б
Тел: 0579 66 450
Е-mail: b4dgkranevo@gmail.com


Детска градина "Дъга", с. Гурково

Директор: Славяна Георгиева
с. Гурково 9644
ул. „Възход" №1
тел.: 05723 264
GSM:  0888 905 581
e-mail:b4dggurkovo@gmail.comДетска градина "Добруджанче", с. Дропла

Директор: Велина Димитрова
с. Дропла 9641
ул. „Стара планина“ №8
тел.: 05724 2311,
GSM: 0886 887 207
e-mail:b4dgdropla@gmail.comДетска градина "Първи юни" с. Оброчище

Детската градина е една от най-големите в общината, с пет групи и 120 деца. За обучението, възпитанието и отглеждането на децата се грижат 12 учители и 11 души помощно-обслужващ персонал. Сградата е с физкултурен салон, обособена е зала за тържества. Монтирани са сенници за игра на децата, парково осветление.
Директор: Русанка Йорданова
с. Оброчище 9630
ул. "Лозарска" № 18
тел.: 0579 6 31 50
факс: 0579 6 31 50
e-mail: parviuni@abv.bg
https://parviunidg1977.wixsite.comДетска градина "Здравец", гр. Балчик

Детската градина се намира в централната част на града, има 4 групи  с капацитет 100 деца от 2 до 6 години. Висококвалифицирани педагози се грижат с любов за децата, откриват и развиват потенциала им от интелектуални качества и заложби. ДГ № 1 "Здравец" изгражда свой облик, предлагайки ефективни и конкурентни образователни услуги, насочени към реализация на съвременната детска личност.

ДГ предлага допълнителни дейности: 1. Модерни танци; 2. Народни танци; 3. Английски език; 4. Специалист логопед - диагностика и терапия на комуникативни нарушения.


 


Директор: Миглена Николова
гр. Балчик 9600
ул. "Дионисополис" № 4
тел.: 0579 7 30 62
GSM: 0895 554 153
e-mail: cdg_zdravec1@abv.bg
https://www.dgzdravecbalchik.comДетска градина № 2 "Знаме на мира", гр. Балчик

Детска градина №2 "Знаме на Мира" е създаденa със заповед на Кмета на Община Балчик. Тя се състои от две самостоятелни сгради, разположени в квартал Левски" и квартал "Балик", отговарящи  на всички необходими съвременни условия за отглеждане и възпитание на деца от 1 година до постъпване в първи клас. Двете сгради са санирани, със сменена дограма, подменени покриви и  ВиК. Отоплението се осигурява от локално парно на нафта в едната сграда и на газ в другата. И двете сгради са  с просторни, уютни и топли помещения за занимални и спални. Оборудването във всички групи е съобразено възрастовите особености на децата и мебели, които гарантират тяхната безопасност. В ДГ №:2 са  обновени санитарните възли и  офис помещенията.

Има логопедичен   кабинет, музикален кабинет, методичен кабинет, два медицински кабинети, физкултурен салон, кухненски  блок и пералня. Всяка група разполага със съвременна аудио-визуална техника и кътове  за игра. В подготвителните групи на 5 и 6 годишните  деца има компютри. За игри и спорт на открито има големи дворове  със спортни площадки, оборудвани с катерушки, пейки, пързалки, озеленени и обезопасени. ДГ №:2 работи успешно с ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца  със специални образователни потребности.

ДГ №2 е общинско детско заведение. В него функционират 8 групи детска градина и 1 група ясла. Педагогическият и непедагогическият персонал наброява 40 човека, от които 18 учители. 13 от тях са с образователна степен ”магистър” и  „бакалавър” и 5 -  „професионален бакалавър”. 12 от учителите  са с  І, ІІ, ІV и V  ПКС. Всички учители са преминали курс за повишаване квалификацията за работа в мултиетническа среда и компютърна грамотност, а повечето  са работили по програма “Стъпка по стъпка”. Организацията на работа в детското заведение е целогодишна. Престоят на децата е целодневен от 7.00ч. до 18.30ч., като им се осигурява четирикратно хранене - закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска, които са съобразени с всички изисквания за здравословен начин на хранене в предучилищна възраст.

Директор на ДГ №2 „Знаме на Мира" е Иванка Бързакова - магистър по предучилищна педагогика
гр. Балчик 9600
ул. „Арда" 3
Тел.: 0579 7 21 38
GSM: 0895 554 216
e-mail: znamenamirabalchik@abv.bg
https://dgznamenamira.comДетска градина № 3 "Чайка", гр. Балчик

Основана на 08.12.1980г. Вече 40 години тя е притегателен и желан център за децата на гр. Балчик, даваща равен шанс на всяко дете за качествено обучение и пълноценно развитие. През последните години тя е с напълно обновен външен и вътрешен облик. Всяка една от занималните е в различно цветово оформление, с нови игрални кътове и обзавеждане. Има музикален кабинет и физкултурен салон.

ДГ „Чайка” притежава неповторим облик, собствен стил и модел на съвременно предучилищно възпитание, благодарение на високия професионализъм и всеотдаен труд на 15 квалифицирани педагози, помощник-възпитатели, помощен персонал.

ДГ ”Чайка“ предлага на своите възпитаници обучение с логопед и група по балет, където децата се докосват до магията на танцовото изкуство.

ДГ ”Чайка” е взела участие в следните проекти:

- „Училищен звънец”, финансиран от МОН, през 2010г.,

- „Ние играем и учим заедно”, включващ интеграцията на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система, финансиран от Европейски съюз, с бенефициент Община гр. Балчик, през 2011/2012г.,

- В Националната кампания „Участвам и променям”, през 2012/2013г.

- Национална кампания „Училищен плод” и „Училищно мляко“, финансирана от Държавен фонд Земеделие.


Директор: Миглена Николова
гр. Балчик 9600
ул. "Пушкин" № 9
тел.: 0579 7 37 91
GSM: 0895 554 153
e-mail: zdg3@abv.bg
https://dgchaika-balchik.com