• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

31 март 2014 г.,  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Доставка на офис оборудване", във връзка с изпълнение на Проект 2(4i)-3.1-12, MIS-ETC Code: 697, "Cross Border Gardening Art by Black Sea"

ЗА ПРОЕКТ: "Трангранично градинарско изкуство по Черноморското крайбрежие" ("Cross Border Gardening Art by Black Sea"), изпълняван по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007 - 2013.


НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9027659

 

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 08.04.2014 г.


 Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (ZIP)