• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.88, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

Необходими документи

ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА МОЛБА

Срок за изпълнение

ДО 2 ДНИ

Цена на услугата

4.00 ЛВ.

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"
7-10-55, 7-10-71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"

Прикачени файлове: