• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поканата:  "Доставяне на нова, неупотребявана моторна лодка по проект „Балчик-море-традиции", финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" 2007-2013 г."

Краен срок за получаване на оферти: 16.00  часа на 13.03.2014 г.

Офертите се подават  лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" № 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата покана е публикувана под номер  9026566 на сайта на АОП

За въпроси и допълнителна информация: Нина Митева - ст. спец. ЕМС, Община Балчик, тел: 0579/7 10 65.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК