• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти


С предмет: "Ремонт на сграда за обществено хранене", с ЕКАТТЕ 02508.73.81.2, находяща се на ул. Варненска №2, гр. Балчик, Община Балчик


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9025899

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16:00часа на 24.02.2014 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16:00 часа на 25.02.2014 г.

          

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация- Пламен Сидеров - ст. специалист „ИДК" в Община Балчик, тел: 0895/ 554 142

 
Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (ZIP)

21.02.2014 г. - Отговор на запитване по КСС (ZIP)

24.02.2014 г. - Пояснение (PDF)