• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти


Предмет на поръчката "Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик"

 Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 20.01.2014  г.

Лице за приемане на офертите: Красимира Костова

Настоящата покана е публикувана под номер 9024628 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP)

14.01.2014 г. Уточнение (doc)