• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Село Безводица заема площ от 1440 дка. Селото е на 23 км от общинския център - Балчик и на 12 км от областния град - Добрич.

Селото съществува още от Римско време. Старо предание разказва, че старото му име е било Крушево.

В село Безводица има 9 кладенеца, като един от тях датира още от Римско време.

Няма точна година за построяването на първото училище, но се знае, че то е построено от населението на селото. През 1940 година е основана гимназия, в която са учели деца от околните села.

След присъединяването на Добруджа е основано и читалище от инициативен комитет, начело с Добри Йорданов, Тодор Нейчев и Кольо Желязков.

Разположението на село Безводица е много благоприятно. То е обиколено от гори и блата, които го защитават от ветрове и са благоприятно място за прелетните птици, които са основната атракция и забележителност на селото.

В Безводица има 137 обитаеми къщи, като 7 от тях са закупени от чужденци. Вилите са 26 бр., жителите с постоянен адрес са 325 души.

Има ферма за щрауси - селски туризъм.

Основният поминък на населението е предимно животновъдството и земеделието. Земите се стопанисват от две земеделски кооперации. Селски туризъм развива ферма за щрауси.

На територията на село Безводица има построена и действаща ЦДГ, Младежки клуб, Здравна служба и три хранителни магазина.


Кмет на селото: Марин Димов Дянков

Тел: 057154377; 0895 55 41 68

e-mail: bezvoditsa@balchik.bg