• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Село Бобовец е разположено в североизточна България, Южна Добруджа. Намира се в границите на Община Балчик и с площ от 168 дка.
Няма точна година на основаване на с.  Бобовец. Основано е от татарско население, преселило се от полуостров Крим на територията на днешна Украйна. Старото название на селото е Вийскьой. Предание гласи, че селото е основано в съседство или на мястото на стар чифлик - Чифлика на Вейс Бей, откъдето произхожда и старото название Вийскьой.
Село Бобовец е на 10 км от общинския център гр. Балчик и на 35 км от областния град Добрич.
Други добре изградени инфраструктури на територията на с. Бобовец са електическата мрежа, електрозахранването с улично осветление. Има изградена канализационна система, а водоснабдяването става от собствен водоизточник, сондажен кладенец и резервоар за разпределение на добитата вода за съседните села, и за част от вилната зона на гр. Балчик.
Село Бобовец е с население от 145 жители с постоянен адрес. В селото има 41 къщи. Все още няма интерес от страна на чужди граждани за закупуване на имоти.
Основният поминък на население е предимно животновъдство - за собствени нужди и земеделие. Земеделските земи на с. Бобовец са 6850 дка. Земеделските земи се обработват от земеделски кооперации и арендатори.


Кмет на селото: Орхан Юсеинов Алиев

Тел.: 057974150; 0895554156

e-mail: bobovets@balchik.bg