• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Село Дропла се намира на север от общинския център гр. Балчик. Състои се от две махали: "Той коюсю" (в превод кладенецът на дроплите) и "Мурсал кьой". Не се знае кога точно са възникнали двете селища, но те както повечето в Добруджа са били в началото на съществуването си с турско население. Българи се заселват тук през 19-ти век. Първите заселници са били овчари от Котленско. В средата на 19-ти век, около Кримската война, в "Мурсал кьой" се заселват българи родом от Малко Търново. Те идват в Добруджа от Бесарабия. Затова и през 1942 г. "Мурсал кьой" е преименуван на Търновка.

По време на румънската окупация между "Той коюсю" и "Мурсал кьой" са заселени куцовласи от македонските планини. През 1940 г. на мястото на колонистите идват българи преселници от Северна Добруджа.

Местността е била известна с огромна колония дропли, но птиците вече са изчезнали и причина за това е изсичането на горите край селото и превръщането им в обработваема земя.

Село Дропла се намира на 24 км от общинския център гр. Балчик и 25 км от областния гр. Добрич. В ЦДГ "Добруджанче" има 16 деца, които също са от трите села.

Гордостта на селото е читалището. В него има библиотека от 8105 тома. В него се помещават ритуална зала и етнографска музейна сбирка. В читалището се намира и пенсионерския клуб, към който функционира група за стари градски песни, патриотични и църковни песни и автентичен фолклор.

В с. Дропла има Здравна служба, където работят двама лични лекари и един зъболекар.

В селото има и автоматична телефонна централа обслужваща селата Дропла, Змеево и Кремена, поща и тото пункт.

На територията на селото има една земеделска кооперация и двама арендатори на земеделска земя, където работят по-младите жители на селото.

В настоящия момент село Дропла се населява от около 380 жители с постоянен адрес. Къщите са 199 от които 9 са закупени от чужденци - англичани, чехи и араби.


Кмет на селото: Денчо Маринов Попов
Тел.: 057242277; 0895554205
e-mail: dropla@balchik.bg