• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Балчик, за следните видове застраховки:

  - задължителна застраховка „Трудова злополука ";

  - задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилите за територията на страната;

  - застраховка "Злополука на местата в МПС";

  - застраховка „Автокаско" на МПС/пълно/, за автомобилите собственост на Общината";

 -  застраховка „Имущество" на сгради;

 - застраховка на  компютърна техника.

 

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 11.12.2013  г.

Лице за приемане на офертите: Красимира Костова

Настоящата покана е публикувана под номер 9023292 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК