• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Необходими документи

заявление свободен текст

Срок за изпълнение

30 дни

Цена на услугата

безплатно

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център - гише № 4
работно място „Прием документи ТСУ"  

ст. специалист - 0579 7 10 79

Отговорност за изпълнение

Отдел "ОХССД"