• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Правно основание

раздел II, чл.56 (1), т.8 от НОАМТЦУT на общ. Балчик

Необходими документи

  1. копие от лична карта на лицето изискващо услугата
  2. удостоверение за наследници/при необходимост/
  3. заявление в свободен текст
  4. квитанция за платена такса
  5. пълномощно /при необходимост/

Срок за изпълнение

-                                   

Цена на услугата

3,00 лв./копие                                  

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център

гише № 4, тел. 0579 7 10 79

Отговорност за изпълнение

Отдел "ОХССД"