• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

чл.14 от ЗОС

Необходими документи

  1. договор на наем
  2. квитанция за платен наем за текущо шест месeчие
  3. заявление в свободен текст

Срок за изпълнение

7 дни

Цена на услугата-

-

Място за подаване и получаване на документа

Информационен център

стая 105, тел. 0579 7 10 54

Отговорност за изпълнение

Отдел "ОХССД"