• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

чл.145 ал.1 от Закона за туризма

Необходими документи:                                                   

1.Заявление с приложена декларация за обстоятелствата при които е унищожено или загубено първоначално издаденото удостоверение                                                                     
2.Документ за платена такса

БЛАНКИ


Срок

30 дни                                                                                 

Цена на услугата

съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма(ДВ 102/23.12.2016г.): 

100 лв.

Място за подаване и получаване

стая 105
тел: 0579 71054

Отговорност за изпълнение

Специалист Стопански дейности