• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

           Предмет на поръчката: Доставка на консумативи и материали, необходими за изпълнението на дейностите по проект „Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди – BSB“


Срок на валидност на публичната поканата: 02.10.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 03.10.2013 г.

Лице за приемане на офертите - Красимира Костова, тел: 0579/ 7-10-46

Настоящата покана е публикувана под номер 9020276 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК

25.09.2013 г. - Уточнение към изикванията за консумативи (PDF)