• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: "Доставки на хранителни продукти и закуски" за ОУ "Антим I", гр. Балчик

Срок на валидност на публичната поканата: 11.09.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 12:00 часа на 11.09.2013 г.

Лице за приемане на офертите - Стойка Колева, тел: 0579 7 45 07

Настоящата покана е публикувана под номер 9019290 на сайта на АОП