• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас „GSM" и свързани специализирани услуги и доставки по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Общинска администрация- гр. Балчик"

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 23.08.2013  г.

Лице за приемане на офертите - Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Настоящата покана е публикувана под номер 9018912 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК и Техническа корекция