• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На територията на ОБщина Балчик има 8 училища и 14 детски градини. От детските градини три са в град Балчик, а останалите са по селата.

Училищната мрежа включва 7 общински и едно държавно училище. От тях една професионална гимназия, 2 средно-образователни училища, 4 основни и едно помощно училище в с. Кранево.

Състоянието на сградния фонд е добро, а от скоро ОУ"Антим І" и ОДЗ №2 са газифицирани.