• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За представяне на оферти

 

Предмет на поръчката : Изграждане на спортна площадка в ОУ "Кирил и Методий" гр.Балчик, Община Балчик

Краен срок за получаване на офертите: 01.07.2013г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация: Г. Генова - ст. специалист „ИДК" в Община Балчик, тел: 0579 71044.

Настоящата покана е публикувана под номер 9016818 на сайта на АОП.

Цялата документация, която придружава поканата, може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP)