• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

1. Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности на 18 юни 2013 г. (вторник) от 17.00 часа;

2. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтерграция и еврофондове на 24 юни 2013 г. (понеделник) от 17.00 часа;

3. Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности на 25 юни 2013 г. (вторник) от 17.00 часа;

4. Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология на 25 юни 2013 г. (вторник) от 17.30 часа.