• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката :,, Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Балчик"

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 28.05.2013  г.

Лице за приемане на офертите-Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Настоящата покана е публикувана под номер 9015719 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК (zip)