• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Балчик"

 

Краен срок за получаване на оферти: 17.05.2013 г.

Лице за приемане на офертите-Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Настоящата покана е публикувана под номер 9015293 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК