• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: "Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на територията на град Балчик и услуги, чрез физическа охрана и сигнално - охранителни системи на недвижими имоти собственост на Общината, обособени по позиции", както следва:

- позиция №1, гр.Балчик, КПП 1 алея „Дамба"/бариера „Бяла къща"/

- позиция №2, гр.Балчик, КПП 2 алея "Дамба"/комплекс"Тихия кът"/

- позиция №3, недвижимо имущество охранявано, чрез сигнално - охранителна техника

Краен срок за получаване на оферти: 09.05.2013 г.

Лице за приемане на офертите-Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Настоящата покана е публикувана под номер 9015069 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК