• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

27  март 2013 г.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА


за възлагане  на обществена поръчка с предмет:

Изработка на материали свързани с осигуряване на публичност и провеждане на събития по проект  „Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

 

Краен срок за подаване на оферти 16:00 часа на 04.04.2013 г.Публичната покана (9013692) и приложенията към нея може да изтеглите от тук: Документация