• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


12.03.2013 г. - ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП, ОБЯВЕНА НА 22.02.2013 Г., С ПРЕДМЕТ СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО БАЛЧИК", НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА АОП 00479-2013-003,


Е ПРЕКРАТЕНА.


Решение за прекратяване тук.