• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


С ПРЕДМЕТ: ,,СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В СЕЛАТА КРАНЕВО, ОБРОЧИЩЕ, РОГАЧЕВО И ЦЪРКВА, ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ"


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0001

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16:00 часа на 03.03.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16:00 часа на 03.03.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16:00 часа на 13.03.2013 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от тук: Документация

публикувано на 21.02.2013 г.

Отговори на поставените въпроси по обществената поръчка (PDF)

публикувано на 27.02.2013 г.

Технически корекции (PDF)

Схема (XLS)

публикувано на 1.03.2013 г.

Отговори на поставените въпроси по обществената поръчка (PDF)

публикувано на 5.03.2013 г.

Отговори на поставените въпроси по обществената поръчка (PDF)


 публикувано на 01.04.2013 г.

Покана (doc)