• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ
НА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
/По приложение 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/


На инвестиционно предложение за изработване на поликарбонатни профили по метода на екструзията от гранулат на BASF- Макролон и преустройство и смяна на предназначението на сграда с идентификатор № 8 за производство на изделия от поликарбонат в ПИ №02508.55.165 по кадастралната карта на град Балчик…


Пълен текст ТУК!