• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 12.12.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти 

Предмет на поръчката: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Балчик, разделени в обособени позиции"

Краен срок за получаване на оферти: 19.12.2012 г.

Лице за приемане на офертите - Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Настоящата покана е публикувана под номер 9010155 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК