• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувана на 11.12.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: "Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от  I-X  при Помощно училище интернат"Академик Тодор Самодумов" с.Кранево  

Краен срок за получаване на офертите: 18.12.2012 г. 14.00 часа.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка,респективно куриер на адреса на ПУИ "Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, ул."Шипка" № 12

Лице за приемане на оферти: Тодорка Друмева, тел:05796/6502

Настоящата покана е публикувана  под № 9010074/11.12.2012 г. на сайта на АОП.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК