• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

ЧЛ.16, АЛ.1, ОТ НАРЕДБА РД-02-20-6/24.02.2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ...

Необходими документи

ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ИСКАНЕ

Срок за изпълнение

ДО 2 ДНИ

Цена на услугата

4.00 лв., код на плащане 44 80 07

Място за подаване
и получаване на документа

Информационен център - работно място ОТДЕЛ "ГРАО"

0579 710 55, 0579 710 71

Отговорност за изпълнение

СТ.СПЕЦИАЛИСТ "ГРАО" от отдел "ГРАО"