• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската  пътна мрежа за експлоатационния зимен сезон 2012/2013 година, разпределена на територията на Община Балчик  и обособена по позиции.

Краен срок за получаване на оферти:     До 16.00 часа на 31.10.2012 г.

Лице за приемане на офертите- Красимира Костова  тел: 057971046

Настоящата покана е публикувана под номер 9007845 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК