• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


12 октомври 2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА член 14, ал. 2, т. 1 ЗОП.

С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал.2, т.1 от ЗОП за одит на проект „Реализация на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в упи III, кв, 148, ж.к. Балик", изпълняван по ОП „Регионално развитие 2007-2013"

 

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП


00479-2012-0025

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 02.11.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 02.11.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 09.11.2012 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите ТУК!