• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

за представяне на оферти


Предмет на поканата: „Разработване на тръжни процедури за обект „Претоварна станция за ТБО в местността Момчил, гр. Балчик", необходима на Община Балчик за провеждане на:

- открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР, което ще се извърши в съответствие с договорните условия на ФИДИК (Червена книга,1999);

- открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител  - инженер по смисъла на ФИДИК (Червена книга,1999)

- процедура на договаряне без обявление по чл.90 от ЗОП за избор на изпълнител, осъществяващ авторски надзор."

Краен срок за получаване на оферти: 16.08.2012 г. 16:00 ч.


Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата покана е побликувана под номер  9004815 на сайта на АОП

За въпроси и допълнителна информация: Димитрин Димитров - д-р Дирекция "ТЕМСЕ", Община Балчик, тел: 0579/71053.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК

Прикачени файлове: