• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поканата: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас „GSM" и свързани специализирани услуги  и доставки по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Общинска администрация - гр. Балчик"

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 15.08.2012 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" № 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата покана е публикувана под номер  9004731 на сайта на АОП        

За въпроси и допълнителна информация: Асен Атанасов - гл. юрисконсулт Община Балчик, тел: 0579/7-10-36.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК.

Прикачени файлове: