• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поканата: „Доставка на 2 броя ветроходни лодки клас "Laser Radial Classic" или еквивалентен, напълно оборудвани с платна, румпел, рул и шверт, лати, гик, горна и долна част на мачтата, фал на гика и шкот на гика, стаксел фал и стаксел шкот, стопор, въжета, клема, количка, горно и долно покритие"

Краен срок за получаване на оферти: 27.07.2012 г. 16:00 ч.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата покана е побликувана под номер  9004137 на сайта на АОП

За въпроси и допълнителна информация:Ивайло Йорданов - ст.юрисконсулт ЗОП и контрол, Община Балчик, тел: 0579/7 -10 - 36.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК

Заповед № 733/ 19.07.2012г. на Кмета на Община Балчик, за организиране и провеждане на процедурата, можете да изтеглите от ТУК