• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


22 ЮНИ 2012 Г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП за строително-монтажните работи, свързани с реализацията на „Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв, 148, ж.к. Балик", изпълняван по ОП „Регионално развитие 2007-2013"   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   00479-2012-0012

   КРАЕН СРОК за закупуване на документацията

   до 16.00 часа на 23.07.2012 г.

   КРАЕН СРОК за подаване на искания заразяснения

   до 16.00 часа на 23.07.2012 г.

   КРАЕН СРОК за предаване на офертите

   до 16.00 часа на 31.07.2012 г.

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от следните връзки:

- във формат MS Word (компресирана)   - Documentacia.zip

- във формат PDF                                       - Documentacia.pdf


16.07.2012 г. - РАЗЯСНЕНИЯ по постъпили въпроси изтеглете от тук, а приложенията към отговорите на въпросите от тук