• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

за представяне на оферти


Предмет на поканата: „Подготовка на документации за участие в процедури предвидени в ЗОП за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в рамките на Проект BG161PO001/1.1-11/2011/013 „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ - Балчик за оборудване със специализирана лаборатория"


Краен срок за получаване на оферти 14.05.2012 г. 16:00 ч.


Настоящата покана е побликувана под номер 9001436/02.05.2012 г. на сайта на АОП (линк)

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от следния линк тук

Заповедта на Кмета на Община Балчик, за организиране и провеждане на процедурата, можете да изтеглите от следната връзка - Zapoved_426_ot_02.05.2012.PDF